Privacyverklaring

rookvrije generatie

Bussum, 15 september 2021

De Rookvrije Generatie is een initiatief van GGD Gooi en Vechtstreek. Het doel van de Rookvrije Generatie is dat Rookvrij opgroeien vanzelfsprekend wordt in regio Gooi en Vechtstreek. Omgevingen kunnen ondersteuning krijgen van GGD Gooi en Vechtstreek om Rookvrij te worden. Als u deze website gebruikt verwerken wij persoonsgegevens van u. Wij vinden het van grootste belang om vertrouwelijk met de door u verstrekte gegevens om te gaan. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we registreren als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevens die verstrekt worden via de website www.rookvrijegeneratiegv.nl onder verantwoordelijkheid van GGD Gooi en Vechtstreek.

Indien u een formulier op deze website invult, gaan wij er vanuit dat u de privacyverklaring heeft gelezen. In de formulieren staat altijd een link naar deze privacyverklaring waardoor u geïnformeerd toestemming kunt geven.

Verzamelen en delen van persoonsgegevens

Wanneer u een formulier op deze website invult, kunnen we u vragen om een aantal persoonsgegevens te verstrekken. Wij vragen u slechts die gegevens die wij nodig hebben om onze dienst uit te kunnen voeren. Bij elk formulier vragen wij toestemming om uw gegevens te verwerken voor het specifieke doel.Aanvragen materialen

Om Rookvrije Generatie materiaal aan te kunnen vragen, vragen wij uw naam en e-mailadres. Dit gebruiken wij om uw bestelling te bevestigen en de materialen naar u op te kunnen sturen. Indien nodig gebruiken we uw e-mailadres aanvullend om contact met u op te nemen over de levering van de materialen en te informeren naar het gebruik van de Rookvrije Generatie materialen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

GGD Gooi en Vechtstreek en haar werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren, waarbij geheimhouding van uw gegevens wordt gegarandeerd. Uw gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt of voor andere doeleinden gebruikt dan in het kader van de Rookvrije Generatie.

De gegevens worden opgeslagen via de met SSL beveiligde website rookvrijegeneratiegv.nl en andere beveiligingsmaatregelen zoals encryptie en wachtwoordgebruik.

Bij vragen over het gebruik of beheer van uw gegevens, corrigeren of vernietiging van uw gegevens, intrekken van uw toestemming of andere vragen, kunt u contact opnemen met Marlou Hensen via rookvrijegeneratie@regiogv.nl.

De uitgebreide privacyverklaring van de GGD/Regio Gooi en Vechtstreek treft u hier regiogv.nl/privacyverklaring

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor de cookieverklaring.