rookvrije generatie

Wijkaanpak Rookvrij leven voor iedereen

Publicatiedatum: 10 maart 2023

Samen met Versa Welzijn en Jellinek Preventie is de GGD gestart met de wijkaanpak ‘Rookvrij leven voor iedereen’. 80% van de rokers wil stoppen met roken, maar het stoppen met roken aanbod bereikt niet iedereen. Het aandeel mensen met een lage sociaaleconomische positie dat rookt, is al jaren stabiel rond de 26%. Onder hoogopgeleiden is dat 15%. Voor mensen met een lage sociaaleconomische positie is een andere aanpak nodig wat hen ook bereikt. Zij hebben op een andere manier behoefte aan hulp en ondersteuning bij het stoppen met roken. Pharos en GGD GHOR Nederland ontwikkelen daarom met de samenwerkingspartners de domein-overstijgende innovatieve wijkaanpak ‘Een rookvrij leven voor iedereen’.

In Hilversum Oost gaan wij dus op een andere manier aan de slag dan we gewend zijn. We zien namelijk dat mensen met een lage sociaaleconomische positie meer ‘gestapelde’ gezondheidsproblemen ervaren en die hangen samen met sociale problemen, zoals werkloosheid, schulden of stress. Met deze wijkaanpak verwachten we dat deze doelgroep wel gebruik gaat maken van ondersteuning bij het stoppen met roken.

Wat doen we anders?

De wijkaanpak zet in op een integrale en innovatieve aanpak. Het bestaande aanbod van hulp- en antirookcampagnes is minder effectief voor mensen die een minder goede gezondheid hebben en meer sociale problemen. Het huidige aanbod van interventies sluit niet goed aan op de behoeften. Bij de wijkaanpak worden de gezondheidsproblematiek en andere sociale problemen in samenhang  aangepakt. Door dit via co-creatie met professionals en inwoners te doen krijgen we veel meer zicht op de vragen van de rokende inwoners en de oplossingen die daarbij passen.

Wat levert de aanpak op?

Belangrijk is natuurlijk dat in de wijk Hilversum Oost het aantal mensen dat stopt met roken toeneemt. Maar ook de intensieve samenwerking met partners in de wijk en met de mensen om wie het gaat is winst. En verder:

  • Meer motivatie bij inwoners om te werken aan de eigen gezondheid en specifiek om te stoppen met roken.
  • Versterking van de niet-roken sociale norm doordat samenwerkende professionals en inwoners de dialoog over rookvrij leven vanuit de wijk voeren.
  • Versterking van passende toeleiding naar Stoppen met Rokenzorg (SMR-zorg).
  • Inzicht in en een beter passende SMR-zorg en ondersteuning.
  • Inzicht in de succes- en faalfactoren
  • Kennisverspreiding en benutting in andere wijken dan de betrokken wijken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlou Hensen, m.hensen@ggdgv.nl.

Meer nieuws

Al het nieuws